Khảo sát

NƠI LÀM VIỆC TỐT NHẤT VIỆT NAM 2018

Dược/Công nghệ sinh học

Danh sách Doanh nghiệp > Dược/Công nghệ sinh học

Y Tế Việt Gia

Abbvie Vietnam

CODUPHA

ECO Pharma

Luke's Pharmacy

Zuellig Pharma

Allergan

United International Pharma (UIP)

Dược Hoa Thiên Phú

Bayer Vietnam

Novo Nordisk

Johnson & Johnson

Dược Sohaco

GlaxoSmithKline (GSK)

Pierre Fabre

MSD Vietnam

Imexpharm

Roche Vietnam

Urgo

B.Braun Vietnam

Vimedimex

Gedeon Richter

Domesco

Traphaco

AMPHARCO U.S.A

Dược Hậu Giang

Medigroup Việt Nam

AstraZeneca

Dược Takeda

Servier Vietnam

Dược Phẩm Cửu Long